Istinomjer: Najviše obećanja ispunio načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić

Image

Od ukupno 735 obećanja koja su dali načelnici i gradonačelnici 12 jedinica lokalne samouprave u BiH, a čije ispunjavanje prati Istinomjer, u tri godine u potpunosti je ispunjeno njih 152, dok gotovo polovina (49%) datih obećanja ima veliku šansu da budu ispunjena do kraja mandata u oktobru 2020. godine. Osim toga, 197 obećanja ili njih 26%, nalazi se u kategoriji srednje vjerovatnoće ispunjenosti, dok 181 obećanja (25%) ima nisku vjerovatnoću da će biti ispunjena do kraja mandata.

Prema rezultatima portala istinomjer.ba više od polovine datih obećanja za mandatni period 2016 – 2020 ispunio je načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, Ibrahim Hadžibajrić, njih 79 od ukupno 124. Šest obećanja je dobilo ocjenu u progresu, devet obećanja je ocijenjeno kao započeto, dok rad na ispunjavanju njih 30 još uvijek nije započet. Veći broj ispunjenih obećanja u Općini Stari Grad u trećoj godini mandata odnosi se na sanaciju i asfaltiranje ulica, te izgradnju i rekonstrukciju potpornih zidova u određenim mjesnim zajednicama sa područja Općine Stari Grad Sarajevo. U trećoj godini mandata ispunjeno je obećanje koje se odnosi na izgradnju fiskulturne sale uz osnovnu školu “Edhem Mulabdić”, a novosagrađena sala otvorena je 01. oktobra 2019. godine. Nastavljene su i aktivnosti na utopljavanju objekata osnovnih škola, a trenutno se radi na utopljavanju objekta O.Š. “Mula Mustafa Bašeskija“, dok su radovi na uređenju Štrosmajerove ulice u završnoj fazi.

U svom izbornom programu iz 2016. godine, gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić je dao ukupno 106 obećanja, od kojih je za tri godine uspio ispuniti njih 13, dok su ocjenu u progresu dobila 43 obećanja. Započete su i aktivnosti na ispunjavanju još 42 obećanja. I u trećoj godini mandata, Gradska uprava Banja Luke bavila se putnom i komunalnom infrastrukturom, stipendiranjem učenika i studenata, stambenim zbrinjavanjem, izgradnjom dječijih igrališta, unaprjeđenjem rada gradske administracije i dr. Načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić u svom predizbornom programu 2016. godine dao je najviše obećanja, ukupno 205, od kojih je u potpunosti u prve tri godine mandata ispunio njih 28. Veliki broj obećanja (73) dobilo je ocjenu u progresu i ona imaju veliku šansu da će biti ispunjena do kraja mandata. Osim toga, tokom protekle tri godine započet je i rad na ispunjavanju još 55 obećanja načelnika Općine Centar. U slučaju 45 datih obećanja nije bilo aktivnosti na njihovom ispunjavanju, dok su tri obećanja ocijenjena kao neutemeljena.

Tokom treće godine mandata gradonačelnika Bijeljine, Miće Mićića napravljen je određeni pomak u pogledu ispunjavanja datih obećanja u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, od ukupno trideset, u cjelini su i dalje ispunjena samo tri obećanja i to dovođenje pitke vode u Modran, završetak izgradanje vrtića i škole u Ledinicima i završetak svlačionica i aktiviranje fudbalskog kluba. Infrastrukturni projekti, izgradnja gradskog trga, kao i izgradnja sportske dvorane bili su fokus treće godina mandata opštinske uprave Istočnog Novog Sarajeva, odnosno načelnika Ljubiše Ćosića. Načelnik Ćosić je u svojoj predizbornoj kampanji dao ukupno 36 obećanja, od čega je za protekle tri godine ispunjeno njih četiri. Značajniji progres zabilježen je u 14 obećanja, dok su 4 ocijenjena kao započeta. Nezapočeto je ostalo 10 obećanja, dok su 3 ocijenjena kao neutemeljena, te 1 kao zaustavljeno. Neki od nezapočetih projekata su završetak galerije “Kućanski”, izgradnja Aqua parka, rekonstrukcija Tomića vrela itd.

Iz predizbornog programa HDZ-a BiH za Grad Široki Brijeg 2016-2020, odnosno gradonačelnika Mire Kraljevića, Istinomjer prati 19 obećanja, od čega su po četiri obećanja ispunjena ili u progresu, sedam obećanja je dobilo ocjenu započeto, dok nisu evidentirane aktivnosti na ispunjavanju četiri obećanja. Od četiri ispunjena obećanja, tri su ispunjena u prvoj ili drugoj godini mandata, a jedno u trećoj godini koje se odnosilo na uspostavu ureda za evidenciju i upravljanje imovinom.

Iako su evidentne velike razlike među 12 analiziranih lokalnih zajednica u pogledu progresa u ispunjavanju obećanja datih uoči Lokalnih izbora održanih u oktobru 2016. godine, nakon tri godine njihovog mandata se ipak može zaključiti da je ostvaren određen pomak u odnosu na prethodnu godinu. S obzirom da su obećanja na lokalnom nivou dosta konkretnija u odnosu na obećanja koja se daju na višim nivoima vlasti, ohrabruje i veliki broj obećanja koja su dobila ocjenu u progresu te imaju veliku vjerovatnoću da će biti ispunjena u narednoj godini. S obzirom da se radi o izbornoj godini, može se očekivati i već tradicionalno veći zamah u realizaciji obećanih projekata u 12 općina i gradova koje je svojim istraživanjem obuhvatio Istinomjer.