Pri kraju su radovi na uređenju šetališta hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića

Projekat uređenja šetališta hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića pored parka At mejdan, koji za cilj ima promjenu izgleda i funkcije ovog atraktivnog lokaliteta u Starom Gradu, je u završnoj fazi.
Asfaltirane su šetnice i spoj sa parkom At mejdan, urađena je zelena površina, a trenutno je u toku popločavanje zona gdje su predviđene slobodnostojeće zatvorene bašte, potvrđeno je iz nadležne Službe za investicije i komunalne poslove Općine. Uporedo se provodi procedura isporuke klupa i korpi za otpad, tako da se završetak radova očekuju za 15-ak dana, pojasnili su.
 
 
Do sada je urađeno sljedeće...
 
Urađeno je asfaltiranje proširenog šetališta dužine 112 metara i uklonjeno 780 metara kvadratnih sloja asfalta na dijelu oštećenog kolovoza. Presloženi su postojeći kameni ivičnjaci čitavom dužinom šetališta, te postavljeni novi betonski ivičnjaci s donje strane prema Miljacki. Asfaltirana je jedna od dvije pješačke staze, te postavljeni i ivičnjaci prema mostu i spoju staze za pješake.
Posađeno je 13 novih stabala i izvršena zaštita istih, ofarbane su i postojeće klupe i korpe za otpad. Pored toga, urađene su bordure oko drveća, te posađena živa ograda na čitavoj dužini s gornje strane parka i prema autobuskom stajalištu. Uređena je zelena površina, te okresani postojeći zasadi.
 
Projekat je, na inicijativu općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića finansiralo Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS iznosom od oko 90.000 KM, dok radove izvodi KJKP ''RAD'' i KJKP ''PARK'' d.o.o. Sarajevo. Stručni nadzor nad izvođenjem projekta vrši JU Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, a investiciono-tehnički nadzor firma Ambijenta.