Općinsko vijeće: Usvojen Nacrt budžeta za 2020. godinu od 19,8 miliona KM

Općinsko vijeće Stari Grad održalo je danas 32. redovnu sjednicu na kojoj je, između ostalog, usvojen Nacrt budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2020. godinu u iznosu od 19.816.500 KM. Nacrt budžeta bit će upućen u javnu raspravu koja će trajati 15 dana.

Prethodno su vijećnici usvojili Izvještaj o realizaciji budžeta Općine Stari Grad za period 01.01-30.09.2019. godine, a usvojen je I Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2020. godinu.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo. Razlozi donošenja su prvenstveno izmjene i dopune Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i poslovnih prostorija KS. Također, kroz primjenu Odluke u praksi ukazala se potreba da se ista dopuni i izmijeni.

Prilikom usvajanja ove odluke, a na prijedlog većeg broja vijećnika, usvojen je amandman da se ubuduće u općinskim poslovnim prostorima ne može izdati odobrenje za rad onima koji se bave točenjem alkohola u krugu od 20 metara od vjerskih objekata.

Općinsko vijeće usvojilo je danas i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, te ga uputilo u javnu raspravu koja će trajati 15 dana.