Počela druga faza restauracije zgrade Muzičke akademije

Nastavljaju se radovi na restauraciji zgrade Muzičke akademije - nacionalnog spomenika iz 1893. godine. Počela je druga faza radova nakon što je prethodno završena sanacija nestabilnih dijelova fasade, izrada novih elemenata po uzoru na prethodne, kao i restauracija oštećene i nestabilne arhitektonske dekoracije. Druga faza, između ostalog, uključuje i zamjenu kompletne vanjske stolarije.

 „Druga faza radova počela je utopljavanjem tavanice objekta, toplifikacijom sjevernog dijela fasade, a vrše se pripreme i za zamjenu svih prozora na objektu“, poručili su u Službi za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica Općine Stari Grad zaduženoj za ovaj projekat, te dodali da ova faza obuhvata i radove na mašinskim instalacijama uz izgradnju nove kotlovnice.

Ukupna cijena obje faze ovog vrlo značajnog projekta koji će sačuvati ovaj nacionalni spomenik, uštediti potrošnju energije, smanjiti zagađenje, te unaprijediti uslove za rad učenika i nastavnog osoblja, iznosi oko 650.000 KM. Za prvu fazu radova Općina Stari Grad, Gradska uprava Grada Sarajevo i Federalno ministarstvo kulture i sporta izdvojili su oko 140.000 KM.

Druga faza radova košta oko 550.000 KM i finansira ih Ambasada Švedske i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo kroz projekat „Zeleni ekonomski razvoj“. Ovaj projekat ima za cilj da doprinese uspostavljanju održivog sistema upravljanja energijom na svim nivoima vlasti u BiH kako bi se smanjile emisije štetnih gasova, poboljšala energetska efikasnost javnih objekata i reinvestirale ostvarene finansijske uštede.

U projekat „Zeleni ekonomski razvoj“ Općina Stari Grad uključena je finansiranjem tri projekta: Muzička akademija, Vrtić „Biseri“ i OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“, ukupnim iznosom od 200.000 KM.

Zgrada Muzičke akademije sagrađena je 1893. godine po projektu Josipa Vancaša. Muzička akademija osnovana je 1955. godine, a u ovom objektu danas su smještene još i Osnovna i Srednja muzička škola.