Napreduju radovi u ulici Golobrdica

Na Logavinoj, u ulici Golobrdica, u toku su radovi na sanaciji lokalnog puta dužine 323 metra. Ovaj projekat sa oko 111.000 konvertibilnih maraka u cjelosti finansira Općina Stari Grad iz budžeta za 2019. godinu.

Prema informacijama iz Službe investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad ova ulica je prilično oštećena i dotrajala, zbog čega se i pristupilo njenoj sanaciji.

„Na jednom dijelu u toku je uklanjanje dotrajale kolovozne konstrukcije, a na drugom se već radi ravnanje i tamponiranje ulice. Pored toga, firma „Vodovod i kanalizacija“ radi ispitivanje fekalne i oborinske kanalizacione mreže“, ističu iz Službe.

Uporedo se radi i čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda, izdizanje šahtova, šibera i rešetki na potrebnu visinu, nakon čega je planirana izrada novog sloja asfalta.

Rok za izvođenje radova je 45 dana, a izvođač je firma Grakop iz Kiseljaka.

Inače, sanacija ulice Golobrdica bila je jedan od najavljenih i planiranih ovogodišnjih projekata u mjesnoj zajednici Logavina, što će imati veliki značaj za mještane ovog naselja.