Nakon izgradnje zida i platoa na Bistriku novi zvonoliki kontejneri

Potporni zid dužine oko deset metara i plato za kontejnere izgrađeni su u ulici Bistrik potok (MZ Bistrik) nakon čega su na ovu lokaciju postavljena četiri nova zvonolika kontejnera.

Naime, zbog podzemnih voda i nelegalno odlaganog otpada na ovom mjestu postajala je opasnost od obrušavanja terena, te je postojao veliki rizik da ugrozi okolne stambene objekte i instalacije pod zemljom.

Da ne bi došlo do većih problema Općina je odlučila uraditi sanaciju pomenutog terena, te je u sklopu radova padina očišćena i izgrađen zid koji je bio neophodan da bi se zaustavio odron zemlje, poručili su iz općinske Službe za investicije i komunalne poslove.

„Pored problema podzemnih voda, imali smo i pritužbe građana na nelegalno odlaganje otpada, tako da je odlučeno da se pomenuti prostor proširi i betonira, te na tom mjestu postave kontejneri“, pojasnili su iz Službe. Novi potporni zid izgrađen je u dužini od oko deset i visini od oko 2,20 metara. Radove je izvodila firma Klico trans gradnja, a projekat sa oko 12.000 konvertibilnih maraka finansirala Općina Stari Grad.

Nakon izgradnje zida i platoa izvršeno je postavljanje četiri moderna zvonolika kontejnera. Na lokaciji gdje su postavljeni je strogo zabranjeno parkiranje vozila, pa se skreće pažnja građanima da se ovaj režim mora striktno poštovati jer je jedino tako moguće vršiti pražnjenje kontejnera.

Inače, Općina Stari Grad je, putem Službe za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica postavljanje zvonolikih kontejnera na prostoru ove općine pokrenula početkom ove godine.

Lokacije na koje su postavljeni novi kontejneri za odlaganje otpada su: Ispod Bistričke stanice (šest kontejnera), u blizini područnog objekta OŠ „Edhem Mulabdić“ - Bistrik (tri kontejnera), Mustajpašin mejdan (tri kontejnera), u ulici Safvet-bega Bašagića kod bivše Kineme (tri kontejnera), te četiri novopostavljena kontejnera u ulici Bistrik potok. U toku je nabavka još 13 kontejnera koje će biti raspoređeni na različitim lokacijama u Starom Gradu.

Ukupna vrijednost projekta je 100.000 KM, za šta je Fond za zaštitu okoliša FBiH, na osnovu projektnog prijedloga ove službe, obezbijedio 60.000 KM, a Općina Stari Grad 40.000 KM, kroz dvije faze projekta.