Štrosmajerova - priprema podloge za betoniranje ploče

U ulici Štrosmajerova završava se zamjena podzemnih instalacija, te je uporedo s tim počela piprema podloge za betoniranje ploče. Radovi koji su počeli 14. septembra izvode se od spoja sa ulicom Ferhadija do ukrštanja sa ulicom Zelenih beretki.

Prethodno je urađeno uklanjanje starih ploča, zamjena instalacija Elektroprivrede, BH Telecoma i Sarajevogasa, a završavaju radovi na vodovodnim instalacija i priključcima. U toku je ravnanje i tamponiranje podloge, nakon čega će početi radovi na betoniranju površine od 1.100 metara kvadratnih. U završnoj fazi radit će se popločavanje ulice.

„Trenutno se radi priprema podloge za postavljanje betonske ploče. Radi se ugradnja tamponskog materijala sa nabijanjem do potrebne nosivosti, nakon čega će se pristupiti radovima na izradi armirano-betonske podloge. Planirano je da krajem sedmice počnu radovi na izradi AB ploče, debljine 12 centimetara“, istakli su u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove.