Počela sanacija ulice Golobrdica

U naselju Logavina, u ulici Golobrdica, počeli su radovi na sanaciji lokalnog puta dužine 323 metra. Povoljni vremenski uslovi u proteklom periodu omogućili su izvođačima radova da na vrijeme počnu sa aktivnostima sanacije ulice, koja će u budućnosti imati veliki značaj za mještane ovog naselja. Ovaj projekat sa oko 111.000 konvertibilnih maraka u cjelosti finansira Općina Stari Grad iz budžeta za 2019. godinu.

Prema informacijama iz Službe investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad ova ulica je prilično oštećena i dotrajala, zbog čega se i pristupilo njenoj sanaciji. Na ovoj dionici radit će se uklanjanje oštećenog asfalta sa ugradnjom tamponskog materijala, čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda, izdizanje šahtova, šibera i rešetki na potrebnu visinu i na kraju izrada novog sloja asfalta.

Trenutno se izvode pripremni radovi koji uključuju mašinsko uklanjanje starog, oštećenog i dotrajalog asfalta. Rok za izvođenje radova je 45 dana, a izvođač je firma Grakop iz Kiseljaka.

Inače, sanacija ulice Golobrdica bila je jedan od najavljenih i planiranih ovogodišnjih projekata u mjesnoj zajednici Logavina. Od početka godine, u ovoj mjesnoj zajednici izgrađeni su i potporni zidovi u ulicama Braće Eskenazi, Logavina i Muse Ćazima Ćatića broj 14 . Također, Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Logavinoj dobila je savremenu opremu za elektro i ultrazvučnu terapiju, uređaje za lasersku terapiju, laser sonde i druge aparate potrebne za pružanje kvalitetnih usluga iz primarne zdravstvene zaštite. U toku je i projekat 'utopljavanja' OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“.

Najveći projekat realizovan u MZ Logavina u prethodnim godinama svakako je izgradnja nove sportske sale za OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“. Izgradnju je u potpunosti finansirala Općina Stari Grad sa oko 730.000 KM i svečano otvorila krajem januara 2017. godine.