Počela sanacija trotoara u ulici Mula Mustafe Bašeskije – desna strana

Sanacija trotoara s desne strane ulice Mula Mustafe Bašeskije, iz pravca tramvajske stanice Baščaršija do taxi štanda Markale, počela je noćas u posebnom vremenskom terminu od 00:00 do 05:00, s obzirom da se radi o vrlo frekventnoj saobraćajnici.

„U toku su pripremni radovi uklanjanja oštećenih asfaltnih slojeva i dotrajalih trotoara“, kazali su nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Potom je planirana ugradnja novog tampona, izrada nosivog habajućeg sloja, asfaltiranje, te postavljanje novih izdignutih ivičnjaka od cementnog betona.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo izdalo je rješenje o privremenoj izmjeni režima saobraćaja u ulici Mula Mustafe Bašeskije, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Sagrdžije do raskrsnice sa ulicom Pehlivanuša. Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se od: etapne zabrane saobraćaja za motorna vozila u dijelu saobraćajne trake u kojoj se izvode radovi, dok druga ostaje slobodna za saobraćaj, kao i obustave pješačkog saobraćaja na dijelu izvođenja radova sa preusmjerenjem sigurnim dijelom javno prometne površine.

Radovi će se izvoditi po etapama, u dužini od 50 metara, a saobraćajna traka u kojoj se izvode radovi bit će posebno označena propisanom saobraćajnom opremom. Rok za završetak radova je 20 dana.

Podsjećamo, Općina Stari Grad je 2017. godine radila rekonstrukciju trotoara od Muzeja Jevreja do Gradske tržnice (lijeva strana), u ukupnoj dužini od 323 metra, tako da će završetkom radova na desnoj strani biti u cjelosti okončan projekat rekonstrukcije najoštećenijih dijelova trotoara u ulici Mula Mustafe Bašeskije.