Zgrada Općine: Od ponedjeljka radovi na IV spratu

Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji općinske zgrade, a od ponedjeljka je najavljen početak radova na IV spratu Objekta A – prostorije koje su iznad glavnog platoa.

Uporedo s tim, priprema se završni sloj fasade na cijelom dijelu Objekta A iznad glavnog ulaza. Radovi se izvode u etapama, prvi sprat Objekta A većim dijelom je završen, na drugom spratu trenutno se završavaju radovi postavljanja klupica i bojenja zidova, a na trećem spratu se vrši montaža bravarije.

Inače, na svim spratovima se radi i zamjena postojeće rasvjete koja se izvodi paralelno sa izvođenjem građevinsko-zanatskih radova.

Na Objektu C – Velika sala završeno je nadziđivanje atike, a trenutno se postavlja hidroizolacija na spoju postojećeg krova i nadzidane atike. Nakon što se ovi radovi završe pristupit će se postavljanju finalnog sloja fasade.

Izgrađen je potpuno novi objekat kotlovnice na kojem je završena ugradnja bravarije, izvršena doprema i postavljanje kotla, te se radi na pripremi i montaži instalacija. Završeno je i oko 80% keramičarskih radova.

Planirano je puštanje probnog rada dijela kotlovnice na lož ulje tako da se trenutno pripremaju instalacije i kotlovi za lož ulje, kako bi se sve završilo do početka grijne sezone. Dio kotlovnice radit će na gas, te će u narednom periodu biti izvršeno i njegovo testiranje i puštanje u rad.

Općina Stari Grad finansira radove koji se izvode na objektu kreditnim sredstvima Saudijskog fonda za razvoj, a vrijednost investicije je 1,9 miliona KM.