OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ dobija novu fasadu, prozore i krovni pokrivač

Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“, koja se nalazi u ulici Logavina i sagrađena je 1929. godine, uskoro će dobiti novu fasadu, stolariju i krov. Radovi na utopljavanju ovog objekta, starog 90 godina počeli su ove sedmice, a cilj je osigurati kvalitetnije uslove za rad za više od 500 učenika koji je pohađaju, kao i za nastavno osoblje.

Utopljavanje OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ dio je projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ u koji se Općina Stari Grad uključila putem Službe za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica. Inače, ovo je treći školski objekat čiju je sanaciju i rehabilitaciju Općina Stari Grad pokrenula u ovoj godini. U toku su radovi rehabilitacije zgrade Muzičke akademije koja je također dio projekta „Zeleni ekonomski razvoj“, a završena je zamjena stolarije na OŠ“Saburina“. U svim projektima Općina Stari Grad učestvuje sa partnerima u sufinansiranju radova.

„Nastojimo osigurati kvalitetne uslove za rad našim učenicima i nastavnicima, ne samo kroz rekonstrukcije i 'utopljavanje' objekata, nego i kroz izgradnju novih. U posljednjih 10,5 godina mi smo u izgradnju i rekonstrukciju školskih objekata utrošili oko 13,5 miliona KM,“ izjavio je ranije općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić.

Na školi „Mula Mustafa Bašeskija“ radi se termoizolacija krova, zamjena kompletne stolarije, termoizolacija vanjskih zidova, te zamjena krovnog pokrivača. Mašinski radovi podrazumijevaju ugradnju automatske regulacije, ugradnju pumpi i kalorimetara, te intervencije na cijevnoj mreži, uključujući ugradnju radijatorskih ventila sa termostatskom glavom.

Vrijednost projekta utopljavanja OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“ iznosi oko 450.000 konvertibilnih maraka, finansira ga Vlada Švedske, posredstvom Ambasade Švedske u BiH, a implementira UNDP u BiH. Finansijsku podršku projektu utopljavanja OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ dala je Općina Stari Grad Sarajevo, te Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Inače, kroz program „Zeleni ekonomski razvoj“ u Starom Gradu realizuju se tri projekta: zgrada Muzičke akademije, OŠ“Mula Mustafa Bašeskija i vrtić Biseri.

“Ukupna vrijednost projekata koji se rade kroz 'Zeleni ekonomski razvoj' na području naše općine iznosi 1,2 miliona konvertibilnih maraka, od čega je Općina Stari Grad osigurala 200.000 KM, a ostatak sredstava Vlada Švedske i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS,“ kazali su u nadležnoj Službi za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica.

Zgrada OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“ izgrađena je 1929. godine. Školsko područje proteže se od glavne ulice Mula Mustafe Bašeskije, pa do Sedrenika i Grdonja, i od Baščaršije do ulice Muse Ćazima Ćatića. Škola je počela sa radom davne 1920. godine kao VII narodna škola, a izgradnja školske zgrade započeta je 1928. godine. Projekat za školu radio je poznati arhitekt Dušan Smiljanić. Tokom svog postojanja i rada škola je nosila različita imena, a mnoge generacije školu pamte po imenu Razije Omanović -narodnog heroja i borca narodnooslobodilačke borbe. Bista ove velike žene i antifašiste i danas se čuva u prostoru škole.