Općina podržala Prvi kongres pedijatara jugoistočne Evrope

Općina Stari Grad podržala je održavanje Prvog kongresa pedijatara jugoistočne Evrope koji je organizovalo Udruženje pedijatara u BiH i Univerzitet zdravstvenih nauka iz Turske, a održan je u periodu od 4- 6.10.2019. godine.

Bio je to prvi kongres pedijatara jugoistočne Evrope sa internacionalnim učešćem, a učesnici su diskutovali o važnim temama, poput: zdravstvena zaštita novorođenčadi i dojenčadi; Genetika, epigenetika i prevencija nasljednih oboljenja i rijetkih bolesti u pedijatriji; Ishrana i metabolizam; Urgentna stanja u pedijatriji; Izazovi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti djece i omladine; Izazovi u bolničkom zbrinjavanju djece i omladine; Infekcije, racionalna upotreba i rezistencija na antibiotike; Bolesti “Nove dobi” u pedijatriji, gojaznosti, ovisnosti o videoigricama itd. Predsjednica kongresa pedijatara jugoistočne Evrope sa internacionalnim učešćem, Fahrija Skokić zahvalila se Općini Stari Grad na čelu sa načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem za učešće i podršku održavanju Prvog kongresa pedijatara jugoistočne Evrope, prigodnom zahvalnicom.

Kongres je bio namijenjen pedijatrima, ali i svim zainteresovanim, kao prilika i mjesto za sticanje novih znanja i razmjenu iskustava. Cilj Kongresa bilo je predstavljanje rezultata rada, spoznaja, iskustava, kao i razmjena znanja iz oblasti moderne pedijatrije između kolega širom svijeta.