Počeli radovi na uređenju šetališta pored parka At mejdan

Počeo je projekat uređenja šetališta hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića, pored parka At mejdan. Ekipe KJKP“Rad“ od jutros su na terenu i radi se skidanje asfalta na dijelu koji se 'pretvara' u zelenu površinu, a uklonit će se i podloga sa trotoara. Podsjećamo, dio od mosta Latinska ćuprija do skretanja kod Bakr-babine džamije u potpunosti će promijeniti izgled i funkciju. Postojeći trotoar će se proširiti za skoro dva metra, a na preostalom dijelu će se ukloniti asfalt i pretvoriti u zelenu površinu. Na taj način dobija se novo šetalište u dužini od skoro 120 metara, sa ivičnjacima, mobilijarom, a u planu je i postavljanje adekvatne podloge za dvije slobodnostojeće zatvorene bašte koje će biti u funkciji tokom cijele godine.

Projekat je, na inicijativu općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića finansiralo Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS iznosom od oko 90.000 KM, dok će radove izvoditi KJKP ''RAD'' i KJKP ''PARK'' d.o.o. Sarajevo. Stručni nadzor nad izvođenjem projekta vršit će JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

U At mejdanu su u planu i drugi radovi u okviru sveobuhvatne revitalizacije ovog prostora kako bi se građanima u srcu grada osigurao miran kutak u prirodi, za opuštanje, šetnju i odmor, a cijeli park bi uskoro trebao biti zasađen travom i ukrasnim grmljem.

Park At Mejdan nalazi se na lijevoj obali Miljacke, između Latinske ćuprije i Mosta Ćumurija i prostire se na površini od oko 2500 kvadratnih metara.