Na platou Kovači urađeno privremeno krpljenje oštećenja

Na platou Kovači urađena je sanacija dijelova sa najvećim oštećenjima kako bi se zaustavilo 'ispadanje' kocki iz podloge. S obzirom da je dolazilo do ispadanja kocki zbog neadekvatnog postavljanja od strane ranijeg izvođača radova sa kojim je Općina raskinula ugovor, postojala je mogućnost da dođe do povreda građana ili oštećenja vozila, zbog čega je bilo neophodno pristupiti tzv 'krpljenju' ulice.

Radove je izveo KJKP“Rad“. Važno je naglasiti da se radi samo o PRIVREMENOM rješenju jer je u toku izbor izvođača radova za sanaciju kompletnog platoa, površine oko 2.000 m2. Kako je planirano prvobitnim projektom, na platou će se uraditi nova podloga i preslaganje kocke.

„Da ni bi došlo do povreda građana ili do oštećenja vozila i druge imovine, dao sam nalog da se uradi krpljenje oštećenja na platou. Građani nemaju razloga za brigu jer će se uraditi popločavanje cijelog platoa, kako smo i planirali, ovo je samo privremeno,“izjavio je načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić.

Podsjećamo, zbog nekvalitetno izvedenih radova na preslaganju granitne kocke u ulici Kovači i grubog ignorisanja i nepostupanja izvođača radova po nalozima koje je izdavao nadzorni organ u ovom projektu, Općina Stari Grad raskinula je ugovor sa izvođačem radova, firmom Dinalsa d.o.o. Sarajevo.

Pokrenuta je procedura izbora novog izvođača radova, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kako bi se radovi nastavili.