Asfaltiranje ulice Paje, na Mahmutovcu

U toku je asfaltiranje ulice Paje sokak, na području starogradske mjesne zajednice Mahmutovac.

Radi se o vrlo prometnoj ulici kroz koju prolazi kombi za naselje Mahmutovac i u kojoj se nalazi polazna stanica kombija. S obzirom na njen značaj i činjenicu da joj je sanacija bila neophodna, Općina je, putem nadležne službe, pokrenula i ovaj projekat.

„U toku je asfaltiranje ulice dužine 136 metara. Uklonjen je stari asfalt i radi se na postavljanju novog, a radovi će biti završeni do kraja sedmice,“ kazali su iz nadležne općinske Službe za investicije i komunalne poslove.

U sklopu projekta urađeno je sljedeće: pripremni radovi koji su uključivali mašinsko uklanjanje starog oštećenog asfalta, vađenje postojećih ivičnjaka, nanošenje novog tampona uz postavljanje novih ivičnjaka, te nivelisanje šibera, poklopaca šahtova i slivničkih rešetki.

Izvođač je KJKP „Rad“, a finansijer Općina Stari Grad sa 31.500 KM.