Podzemna garaža: Betonira se završna ploča

Na gradilištu u ulici Avdage Šahinagića, gdje Općina Stari Grad gradi podzemnu garažu, betonira se završna ploča. Planirano je da ovi radovi budu završeni do 15. oktobra kada će početi trasiranje okolne saobraćajnice postavljanjem ivičnjaka. Plato će time dobiti svoj uokvireni gabarit, a po završetku tih radova počet će popločavanje platoa. Cilj je što prije saobraćaj na ovoj lokaciji pustiti u funkciju. Uporedo s popločavanjem, radit će se na unutrašnjim instalacijama i ugradnji potrebne opreme.

Kako je ranije najavljeno, garaža bi trebala biti završena krajem novembra. Imat će dvije etaže i 155 parking mjesta, te multifunkcionalni trg za održavanje različitih manifestacija tokom čitave godine. Postojeći trotoar uz Miljacku će se proširiti, pa će se dio od Šeher-ćehaijine ćuprije pretvoriti u šetalište.

Saobraćaj iz ulice Avdage Šahinagića ubuduće će biti preusmjeren desno, oko platoa i garaže i vozila će se na semaforu uključivati na Novi most Vijećnica. Na ovaj način ni stanari ulice, a ni vozači neće biti saobraćajno ugroženi u odnosu na raniji režim. Sve ove izmjene u skladu su sa ranije usvojenim Urbanističkim projektom koji je radio Zavod za planiranje KS. Vrijednost ove investicije je preko šest miliona konvertibilnih maraka, a Općina Stari Grad je finansira kreditnim sredstvima Saudijskog fonda za razvoj.