Novi rukohvat u ulici Tale Ličanina na Širokači

Za sigurnije kretanje građana, postavljen je novi rukohvat ukupne dužine 28 metara u ulici Tale Ličanina kod broja 12, starogradska mjesna zajednica Širokača.

„Prethodno je na ovoj lokaciji izgrađen novi armirano-betonski potporni zid dužine 28 metara i visine dva i po metra. Da bi dodatno osigurali kretanje građana, i otklonili bilo kakvu opasnost, na ovaj zid cijelom njegovom dužinom smo postavili ogradu visine jedan metar“, kazali su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Za radove izrade i montaže ograde je bila zadužena firma Fadž company, a finansirala ih je Općina Stari Grad sa 2.250 KM. Prethodno je za novi potporni zid Općina investirala 25.400 KM.