Sutra 31. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Sutra u 10:00, u Velikoj sali Općine Stari Grad, održat će se 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad za koju je predložen sljedeći Dnevni red.

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje zapisnika sa 30. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 05.09.2019.godine

2. Izbor i imenovanje:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Komisije za pitanja mladih

b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za propise i Statut

c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za stanove kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo

d) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za rad s mjesnim zajednicama

e) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za rad s mjesnim zajednicama

f) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za ravnopravnost spolova, ljudska prava i slobode

g) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za odnose i saradnju sa vjerskim zajednicama

3. Prijedlozi Odluka iz oblasti poslovnih prostora:

a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Logavina broj 32, Fondaciji “Muzej ratnog djetinjstva”

b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Logavina broj 7, Udruženju “Prva brigada policije Stari Grad” iz Sarajeva

c) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M.M.Bašeskije broj 33, Mulavdić Eni

d) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Sagrdžije broj 7, Nuredini Lulzimu;

e) Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u u lici Trgovke broj 35, Fazlić Ismaru

4. Informacija o broju upisanih prvačića u školskoj 2019/20 godini

5. Informacija u oblasti lokalnog razvoja od 01.01. do 30.06.2019. godine

6. Informacija o stanju komunalne čistoće na području Općine Stari Grad Sarajevo

7. Informacija o ostvarivanju boračko-invalidske zaštite

8. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika

 

Kompletan materijal možete preuzeti ovdje.