Sutra počinje sanacije ulice Štrosmajerova

Sanacija pješačke zone u ulici Štrosmajerova – od spoja sa ulicom Ferhadija do ukrštanja sa ulicom Zelenih beretki, počet će u subotu, 14.septembra, potvrđeno je iz općinske Službe za investicije i komunalne poslove, zadužene za ovaj projekat. Sutra počinju pripremni radovi na uređenju gradilišta, te postavljanje zaštitnih ograda.

Kao što je prethodno rađeno u ulicama Ferhadija, Sarači, Bravadžiluk i Baščaršijski trg, i u ulici Štrosmajerova skidat će se stara podloga i ploče, te raditi rekonstrukcija vodovodne mreže, rješavanje sistema oborinske odvodnje, postavljanje armirano-betonske podloge i potom novo popločavanje.

Radove u ulici Štrosmajerova načelnik Općne Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić najavio je prošle sedmice na prezentaciji projekata koji se realizuju u Starom Gradu.

“Završili smo veliki projekat rekonstrukcije Ferhadije, a sljedeće sedmice počinjemo radove u ulici Štrosmajerova. I tu će se raditi uklanjanje podloge, zamjena vodovodnih instalacija i novo popločavanje,“ kazao je tom prilikom Hadžibajrić. Općina će ovaj projekat realizovati sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, a vrijednost radova je 550.000 KM.

Prema informacijama iz nadležne službe, radit će se na površini od 1.100 m2.

Sredstva za sanaciju ulice Štrosmajerova obezbijeđena su na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.