Potpisan ugovor o radovima u ulici Jekovac

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i direktor JU Fond Memorijala KS Suad Zijadić potpisali su sporazum o zajedničkom finansiranju radova u ulici Jekovac. Riječ je o sanaciji oštećenog trotoara u ulici Jekovac kojim je znatno otežano kretanje pješaka usljed velikih oštećenja. Radi se o vrlo frekventnoj ulici i trotoaru na putu prema Žutoj tabiji, gdje su zbog padavina i drugih uticaja nastale veće rupe i oštećenja.

Općina je implementator projekta i provest će potrebne procedure izbora izvođača radova za koje će obje strane izdvojiti po 19.000 KM. Trotoar će se sanirati od Žute tabije, u ukupnoj dužini 166 metara i na njemu će se zadržati kaldrma.

Općina Stari Grad na ovaj način nastavlja investirati u sanaciju putne i komunalne infrastrukture na svojoj teritoriji u cilju osiguranja kvalitetnih uslova života svojih građana.