Novih 130 metara kanalizacionih cijevi u ulici Alije Nametka

Kroz dvije faze rekonstrukcije kanalizacione mreže u ulici Alije Nametka na Sedreniku, provedene u prethodnom periodu, zamijenjeno je oko 235 metara kanalizacionih cijevi, te su asfaltirani oštećeni dijelovi saobraćajnice, a radovi su nastavljeni i kroz treću fazu.

Obilne padavine početkom ljeta 2018. godine ozbiljno su oštetile kanalizacionu mrežu u ovoj ulici, što je prouzrokovalo podizanje asfalta, otežalo odvijanje saobraćaja, ali i kretanje pješaka. Odmah u oktobru te godine pristupilo se radovima sanacije dijela kanalizacione mreže ulice Alije Nametka u dužini od 130 metara. Sanirana dionica je i asfaltirana pa je time završena prva faza. U julu ove godine pokrenuta je druga faza, obuhvatala je zamjenu dotrajalih kanalizacionih cijevi u dužini od 105 metara. Nakon sanacije kanalizacione mreže odmah se pristupilo radovima asfaltiranja oštećene dionice, a asfaltiran je i krak prema prema ulici Ramića banja u dužini od 46 metara. Za te dvije faze Općina Stari Grad je izdvojila oko 146.000 KM. Potom je uslijedila treća faza.

„Nakon mašinskog presijecanja asfaltnog kolovoza, kopanja i vađenja starih kanalizacionih cijevi, izvršena je montaža novih, ovaj put ukupne dužine od 130 metara“, kazali su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Po okončanju tih radova, počele su pripreme za asfaltiranje, te se vrši skidanje postojeće podloge i priprema tampona. Iz nadležne općinske službe očekuju da će projekat biti okončan do kraja iduće sedmice.

Za ovu fazu Općina Stari Grad je izdvojila 91.300 KM, a radove na terenu izvodi firma OXA Sarajevo.