Zgrada Općine: Radovi iznad glavnog ulaza u Objekat A

Nastavlja se rekonstrukcija administrativnog sjedišta Općine Stari Grad, u ulici Zelenih beretki. Ranije su završeni radovi na B objektu, nakon čega je nastavljeno izvođenje radova na objektima C i A. Zbog osiguranja gradilišta nije moguć prolaz platoom ispred zgrade, a ulažu se napori kako bi se što prije završili radovi iznad glavnog ulaza u Objekat A. Cilj je što prije osigurati neometan pristup glavnom ulazu u zgradu gdje je najveća frekvencija uposlenika i stranaka.

Do ponedjeljka će biti završeni radovi na prva tri sprata objekta A – iznad glavnog ulaza, nakon čega počinju radovi na preostala tri sprata. Nakon toga radit će se na prednjoj i zadnjoj strani Objekta A. Izgrađena je nova kotlovnica na kojoj se završava krovna konstrukcija i preostalo je postavljanje bravarije. Definisan je i novi izgled pasarele koja spaja objekte A i B koja će također biti rekonstruisana.

Podsjećamo, na cijeloj zgradi radi se ugradnja nove aluminijske bravarije uz unutrašnju obradu zidova, demontaža i montaža rasvjete i fasaderski radovi.

Općina Stari Grad finansira radove koji se izvode na objektu kreditnim sredstvima Saudijskog fonda za razvoj, a vrijednost investicije je 1,9 miliona KM.