Stanovnici ulice Hadži Mustafe Bostarića na Širokači dobijaju novu kanalizacionu mrežu

Općina Stari Grad Sarajevo svake godine izdvaja značajna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacione i vodovodne mreže na svojoj teritoriji, planirajući budžetska sredstva za ove namjene u skladu sa potrebama koje su izrazili građani. Upravo tako, planirana su sredstva i za radove u ulici Hadži Mustafe Bostarića na Širokači.

Početkom godine, općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić sa saradnicima, obišao je sve mjesne zajednice i razgovarao sa građanima o problemima na terenu i načinima za njihovo rješavanje. Na sastanku održanom na Širokači, upravo ova ulica bila je jedna od tema, te je obećano da će se problem riješiti do kraja godine.

Obećanje dato građanima bit će ispunjeno, a do kraja mjeseca počet će veliki infrastukturni projekat rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže u ulici Hadži Mustafe Bostarića, vrijedan oko 650.000 konvertibilnih maraka. Iz Službe za investicije i komunalne poslove kazali su da je riječ o velikom, te finansijski i tehnički zahtjevnom projektu. „Dvadesetak domaćinstava ulice Hadži Mustafe Bostarića nema kanalizacionu mrežu. Radit ćemo u tri kraka ulice kako bi se ovi poslovi završili na pravi način“, pojasnili su.

Naime, da bi se moglo uraditi spajanje ulice Hadži Mustafe Bostarića na kanalizacionu mrežu, neophodno je da se urade i nove instalacije u još dva kraka. Ukupna dužina na kojoj će se raditi rekonstrukcija je 333 metra (I krak - 83 metra, II - krak 100 metara i III - krak 150 metara).

Kako su pojasnili iz Mjesne zajednice Širokača, radi se o projektu iznimno važnom za veliki broj stanovnika. „Domaćinstva iz ulice Hadži Mustafe Bostarića nemaju kanalizacionu mrežu što ugrožava i njih i okolne objekte“. Dodali su kako će ovim projektom biti riješeni problemi jednog velikog naselja koje se nalazi između mjesnih zajednica Širokača i Toke - Džeke. „Svi oni željno čekaju početak realizacije projekta“, kazali su.

Nakon prokopa i uklanjanja starih, tehnički neispravnih cijevi, planirana je ugradnja 666 metara novih cijevi, za fekalnu (333 metara) i kišnu kanalizaciju (333 metara), a bit će urađeni i priključci za 40 stambenih objekata. Bit će ugrađeni i slivnici za prihvat oborinskih voda, koji će biti priključeni na novu kišnu kanalizaciju, te ugrađeno 56 novih šahtova, pola za fekalnu, pola za kišnu kanalizaciju.

Firma Mibral iz Sarajeva je zadužena za izvođenje radova koji trebaju početi tokom ovog mjeseca.