OV Stari Grad: Centrotrans nastavlja voziti u Starom Gradu, Kanton mora preuzeti obaveze

Općinsko vijeće Stari Grad usvojilo je danas odluku kojom je odobreno kompaniji Centrotrans Eurolines refundiranje troškova javnog gradskog prevoza na području općine, a koji ovaj prevoznik obavlja od novembra prošle godine.

Zahvaljujući tome, Centrotrans će nastaviti vršiti prevoz građana u padinskim dijelovima Starog Grada i neće doći do djelimične ili potpune obustave nerentabilnih linija. Predlagač ove tačke bio je općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić, a u interesu građana Starog Grada, kako se ne bi ponovila situacija od ranije kada su građani mjesecima, pa i godinama bili uskraćeni za kombi prevoz. Ovaj problem riješen je u novembru prošle godine uvođenjem novog prevoznika na kombi linijama u padinskim dijelovima Starog Grada, no kako na ovim linijama putnici mogu koristiti i mjesečne kupone drugih prevoznika - što Centrotransu dosad nije bilo refundirano, većina linija nije profitabilna.

O tome je danas na sjednici Općinskog vijeća govorio generalni direktor Centrotransa Safudin Čengić koji je kazao da su anketiranja putnika u Starom Gradu pokazala da su zadovoljni uslugom i da su im na prvom mjestu redovnost, urednost, cijena karte i broj polazaka. Ipak, ne postoji javni kombi prevoz u padinskim dijelovima koji je isplativ nego je uvijek sufinansiran od strane onog čija je to obaveza.

Svi su saglasni u tome da je javni prevoz obaveza Kantona Sarajevo, te je u tom kontekstu Vijeće danas, uz usvajanje odluke o refundiranju sredstava u iznosu od 400.000 KM, donijelo i zaključak koji će biti upućen Vladi KS. U zaključku je navedeno da Općina Stari Grad nije u mogućnosti da u narednim godinama osigura sredstva za javni prevoz, te se zahtjeva od Vlade Kantona Sarajevo da ubuduće ‘pokriva’ troškove javnog prevoza u Starom Gradu, u skladu sa zakonskim obavezama ili da potrebna sredstva doznači Općini Stari Grad koja bi tim sredstvima plaćala javni prevoz građana. Čengić je iznio podatke da je Vlada Kantona Sarajevo angažovala agenciju koja vrši ispitivanje stanja, te da se do kraja mjeseca očekuje finalna verzija o javnom prevozu u Kantonu. Njegova očekivanja su da Kanton preuzme obavezu plaćanja javnog prevoza, te da se uvede jedinstven tarifni sistem.

Građani Starog Grada i dalje će imati redovan kombi prevoz na linijama: Latinska ćuprija- Jarčedoli, Latinska ćuprija- Hošin brijeg, Baščarsija- Vratnik, Baščaršija – Mihrivode, Latinska ćuprija- Komatin, Vijećnica- Brusulje, Baščaršija- Sedrenik i Latinska ćuprija (Skenderija)- Širokača. Općinsko vijeće Stari Grad na današnjoj sjednici usvojilo je i sve ostale tačke predložene dnevnim redom.