Sutra 30. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, trideseta po redu bit će održana sutra (05. septembra, 2019. godine) u Velikoj sali s početkom u 10,00 sati.

Za dnevni red 30. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je 10 tačaka.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika o radu Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

a) Zapisnik sa 29. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 27.06.2019. godine

b) Zapisnik sa vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 15.08.2019. godine

2. Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa:

I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

1. Izet Džafić

2. Sabrija Parla

II - Ostalo:

1. SARAJ d.o.o. (Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije)

3. Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora:

a) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Kračule broj 2, Mirsad Kolar

b) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Jelića broj 4 (ulaz iz ulice Ferhadija), “CM Cosmetic market” d.o.o. Vitez

c) Prijedlog saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Safvet-bega Bašagića broj 2b, Muamer Ramović

d) Prijedlog saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u u lici Pehlivanuša broj 2, Nihad Šorlija

e) Prijedlog saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Čurčiluk veliki broj 7, Amira Kofrc Amiri

f) Prijedlog saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostorau ulici Saliha Hadžihuseinovića Muvekita broj 5, T&B Investment d.o.o.

4. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora

5. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Stari Grad

Sarajevo

6. Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

7. Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja za period 01.01/30. 06.2019. godine

8. Informacija o tradicionalnim i starim obrtima – zanatima od 01.01. do 31.08.2019. godine

9. Informacija o provođenju odluke o dodjeli i prodaji stanova

10. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika

Kompletan materijal možete preuzeti ovdje.