Pri kraju izgradnja sportske sale OŠ“Edhem Mulabdić“

Izvode se završni radovi na izgradnji sportske sale OŠ“Edhem Mulabdić“. U novosagrađenoj sali vrši se postavljanje podova, a do sada je završeno 50% podne površine.

U toku je nabavka tzv meke zaštite za zidove i postavljanje pregrada na sanitarijama. Završena je i montaža sanitarne opreme, a trenutno se montira sanitarna galanterija kao što su držači, ogledala i slično. U unutrašnjosti sale rade se i završni poslovi moleraja, a okolo objekta izvode se pripremni radovi za uređenje trotoara i asfaltiranje. Radi se i na nabavci opreme za salu koja će dobiti nove koševe, golove, strunjače, švedske ljestve, mreže i drugo.

Izgradnju nove sportske sale u potpunosti finansira Općina Stari Grad Sarajevo, a njena vrijednost je oko 1,3 miliona konvertibilnih maraka. Prije početka gradnje srušena je stara fiskulturna sala koja je izgrađena ’50-ih godina u aneksu osnovne škole, gdje se nalazilo još pet učionica. Novosagrađena sala istih je dimenzija kao i stara, ali sa više prirodnog osvjetljenja. Osim sportske dvorane, izgrađeni su i prateći prostori, kabineti, učionice, svlačionice, sanitarije i prostorije za sprave. Novi objekat ima bolju termičku i zvučnu izolaciju, bolje grijanje, ekonomičniju rasvjetu i drugo. Novu salu učenici će moći koristiti u narednoj školskoj 2019/20.godini.

Radovi na rušenju stare i izgradnji nove sportske sale počeli su 25. marta, a predviđeni rok za završetak bio je pet mjeseci. Za izgradnju sale angažovana je firma Džekos d.o.o. iz Sarajeva.