Vanredna sjednica Općinskog vijeća: Imenovan vršilac dužnosti općinskog pravobranioca

Danas je održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, na kojoj su se zbog hitnosti postupka razmatrale tri tačke: prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo, prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo i prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo. Također, na dnevni red je uvrštena i informacija o radovima koji se izvode u ulicama Kovači i Ploča.

Zbog podnošenja ostavke na vršenje službe Mirza Imamović razriješen je dužnosti zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad. Imenovani je 15.07.2019. godine podnio ostavku na vršenje službe isključivo iz privatnih razloga, te se zahvalio na dosadašnjoj izvanrednoj poslovnoj saradnji kroz obavljanje funkcije na koju je imenovan.

Nakon usvajanja ovog rješenja, Općinsko vijeće je usvojilo prijedlog rješenja o imenovanju dosadašnjeg zamjenika pravobranioca Rešada Jusupovića za novog vršioca dužnosti pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo, a dužnost će obavljati počev od 16.08.2019. godine.

Usvojena je i treća tačka dnevnog reda kojom je Općinsko vijeće ovlastilo Općinskog načelnika da, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu oblast pravobranilaštva, raspiše javni oglas za imenovanje zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad, te da po provedenoj i okončanoj proceduri Općinskom vijeću dostavi prijedlog kandidata radi donošenja konačne Odluke o imenovanju.

Nakon informacije o radovima koji se izvode u ulicama Kovači i Ploča, gdje su vijećnici upoznati sa namjerom Općine Stari Grad Sarajevo da jednostrano raskine Ugovor zaključen sa izvođačem radova – firmom DINALSA d.o.o. Sarajevo, jer su dosad izvedeni radovi na preslaganju granitne kocke izvedeni izuzetno nekvalitetno, na što je u više navrata ukazano od strane Nadzornog organa, te da je grubim ignorisanjem i nepostupanjem po nalozima Nadzornog organa za otklanjanje navedenih nedostataka fundamentalno prekršen predmetni Ugovor, Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći zaključak:

1. Općinsko vijeće uvažava nezadovoljstvo građana MZ Kovači i Sumbuluša, ali i šireg prostora koji gravitira ovom području, zbog činjenice neizvršavanja ugovornih obaveza od strane izvođača radova rekonstrukcije ulice Kovači i Ploča, Dinalsa d.o.o. Sarajevo

2. Zadužuje se Općinski načelnik da, u što kraćem roku, a u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima i ovlaštenjima iznađe rješenje za završetak radova na lokacijama iz tačke 1. i o tome obavijesti Općinsko vijeće.

3. Zadužuje se Općinski načelnik da preduzme sve zakonom i zaključenim ugovorima predviđene mjere i sredstva osiguranja, a u cilju sankcionisanja izvođača iz tačke 1. ovog zaključka, kao i nadzornog organa, a u cilju zaštite interesa Općine Stari Grad.

4. Preporučuje se Općinskom načelniku da se u svim budućim postupcima odabira izvođača radova kao i nadzornog organa, vodi računa o tome da se ne angažuju ova i druga pravna i fizička lica zbog kojih je Općina ranije pretrpjela štetu.