Danas sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Danas u 10,00 sati, u Velikoj sali Općine Stari Grad održat će se sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, na kojoj će zbog hitnosti postupka Vijeće razmatrati:

  1. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo
  2. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo
  3. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo