U toku pripreme za asfaltiranje ulice Alije Nametka

U toku je priprema terena za asfaltiranje središnjeg dijela oštećene ulice Alije Nametka. Naime, usljed oštećenja na kanalizacionoj mreži u ovoj ulici došlo je do podizanja i pucanje asfalta što je otežavalo kretanje i odvijanje saobraćaja. Da bi se sanacija ulice izvela na pravi način bilo je neophodno zamijeniti dotrajale kanalizacione cijevi u dužini od 105 metara. „Stare cijevi su bile nedovoljnog profila, oštećene i ispucale, pa ih je bilo neophodno zamijeniti,” izjavili su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine.

Kanalizacija je popravljena, tako da će se asfaltirati dio gdje su se radovi izvodili, te krak ulice prema ulici Ramića banja u dužini od 46 metara. Trenutno se izvodi ravnanje i tamponiranje kompletne dionice gdje su se izvodili radovi zamjene kanalizacije.

Sve radove s oko 83.300 konvertibilnih maraka finansira Općina Stari Grad Sarajevo, a izvodi ih firma OXA iz Sarajeva.

Podsjećamo, prošle godine urađena je zamjena kanalizacionih cijevi u gornjem dijelu ulice Alije Nametka u dužini od oko 130 metara. Za te radove Općina je izdvojila 63.000 konvertibilnih maraka.