Osiguranje padina i saobraćajnica novim potpornim zidovima

Na području mjesnih zajednica Logavina i Sedrenik završena je izgradnja dva potporna zida, dok se u Logavinoj gradi još jedan. Na sve tri lokacije potporni zidovi su izgrađeni jer su nestabilni tereni predstavljali prijetnju sigurnosti građana. Za radove je izdvojeno oko 36.000 konvertibilnih maraka.

Pored toga, od početka godine na području općine Stari Grad Sarajevo izgrađeno je još 11 potpornih konstrukcija i to u ulicama: Hambina Carina, Muje Hrnjice, Muse Ćazima Ćatića, Logavina, Paje sokak, Hošin brijeg, Meše Čohodara, Boguševac, Turbe, Berkuša mala i Tale Ličanina. Za ove projekte Općina je izdvojila je više od 100.000 konvertibilnih maraka.

 

Logavina

Izgrađen je kameni podzid uz padinu u ulici Logavina dužine oko 25 metara. Radnici građevinske firme Klico trans gradnja iz Sarajeva, uradili su čišćenje zida od rastinja i korova. „Pored čišćenja terena, gradnje zida i fugiranja, izrađena je i 'betonska kapa' cijelom dužinom zida, a cilj je bio osiguravanje padine uz koju se nalazi“, istakli su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine. Za ove radove izdvojeno je oko 6.000 konvertibilnih maraka.

 

Grličića brdo

Urađena je hitna sanacija potpornog zida i padine koji se nalaze uz stambene objekte u ulici Grličića brdo broj 37 (MZ Medrese).

Pomenuti prostor je zbog podzemnih voda počeo da se obrušava i postojao je veliki rizik da ugrozi okolne stambene objekte i instalacije pod zemljom. Da ne bi došlo do većih problema Općina je odlučila uraditi hitnu sanaciju pomenutog terena, kazali su u općinskoj Službi za investicije i komunalne poslove. U sklopu radova postavljena je zaštitna mreža protiv odrona u dužini od 15 metara, izidan je kameni zid radi stabilnosti, te izrađene tzv barbakane.

Radove izvodila sarajevska firma Invel, a projekat sa oko 6.000 konvertibilnih maraka finansirala Općina.

 

Braće Eskenazi

U završnoj fazi su radovi na izgradnji novog uličnog potpornog zida u ulici Braće Eskenazi bb, u mjesnoj zajednici Logavina. Radove na izgradnji zida dužine 20 i visine 2,40 metara finansira Općina Stari Grad sa oko 24.000 konvertibilnih maraka. Radovi se izvode zbog proširenja ulice, tj. radi lakšeg odvijanja saobraćaja.

Kako su nam pojasnili u Službi za investicije i komunalne poslove, proširenje se radi zbog lakšeg mimoilaženja automobila, jer se radi o vrlo frekventnoj dionici.

Radove izvodi firma Klico trans gradnja iz Sarajeva. Rok za izvođenje radova je 25 kalendarskih dana.