Sanacija rupe u ulici Safvet-bega Bašagića

Image

Urađena je privremena sanacija rupe u ulici Safvet-bega Bašagića, s obzirom da je oštećeni kolovoz ugrožavao saobraćaj na navedenom lokalitetu.
Radnici građevinske firme „Mibral“ d.o.o. proteklog vikenda „zapušili“ su dio koji se provalio, nasuli su tampon i asfaltirali.
U planu je izrada Glavnog prijekta za sanaciju kompletnog Ramića potoka, koje je ustvari i krajnje rješenje nastalog problema. Vrijednost saniranih radova je 4.329,00 KM, a finansirala ih je Općina Stari Grad.