Asfaltiran gornji dio ulice Bistrik potok i 'slijepa' ulica Namika Burazerovića

Stanovnici gornjeg dijela ulice Bistrik potok i 'slijepe' ulice Namika Burazerovića, od danas će do svojih kuća dolaziti novom asfaltnom cestom. Ukupna dužina dionice na kojoj se radila sanacija je 620 metara. Iz mjesne zajednice Bistrik kažu da su građani prezadovoljni urađenim poslom, te da se zahvaljuju Općini Stari Grad što je prepoznala važnost realizacije ovog projekta. „Građani ovog naselja su s nestrpljenjem očekivali asfaltiranje kompletne ulice. S obzirom da su radovi u kratkom roku završeni u gornjem dijelu ulice Bistrik potok, te krakovima Namika Burazerovića i Bistrik čikma gornja i donja, trenutno građani donjeg dijela ulice Bistrik potok očekuju isto“, kazali su iz Mjesne zajednice Bistrik.

Radove koje su svakodnevno obilazili predstavnici Službe za investicije i komunalne poslove Općine istakli su da se u ulici Bistrik potok radila sanacija na dužini od 545 metara. U sklopu radova urađeno je uklanjanje starog asfalta i kamenih ivičnjaka, čišćenje slivnika i međuslivničkih veza radi pravilne odvodnje, te pripremanje podloge tj. ravnanje i tamponiranje terena za asfaltiranje dionice. Isti radovi izvodili su se i u čikmi Namika Burazerovića, na dužini od 75 metara, te krakovima Bistrik čikma gornja i donja.

Pored toga, u sklopu ovog projekta u narednom periodu planirana je i sanacija donjeg dijela ulice Bistrik potok tj. dionica od spoja sa ulicom Balibegovica do Trga Austrije. Prema predmjeru i predračunu radova koje je dostavila odabrana građevinska firma koja je izvodila radove i u ulicama Bostrik potok i Namika Burazerovića, radit će se uklanjanje starog i dotrajalog asfalta i tamponske podloge. Za adekvatnu odvodnju površinskih voda bit će urađana nivelacija na svim šahtovima, šiberima i slivničkim rešetkama, nakon čega će se postavljati novi tamponski sloj, raditi ravnanje, te na kraju asfaltiranje ulice.

Vrijednost kompletnog projekta iznosi 144.000 konvertibilnih maraka, a finanisra ih Općina Stari Grad iz budžeta za 2019. godinu. Radove izvodi konzorcij Ado-trans i Geo-put.