Ravnanje i tamponiranje ulica Bistrik potok i Namika Burazerovića

U toku je rehabilitacija ulice Bistrik potok i 'slijepe' ulice Namika Burazerovića, a ukupna dužina dionice na kojoj se radi sanacija je 620 metara.

U ulici Bistrik potok radi se sanacija na dužini od 545 metara. U sklopu radova planirano je uklanjanje starog asfalta i kamenih ivičnjaka, čišćenje slivnika i međuslivničkih veza, te

pripremanje podloge i asfaltiranje dionice. Isti radovi izvest će se i u čikmi Namika Burazerovića, na dužini od 75 metara. „U toku je pripremanje podloge za asfaltiranje, tj. ravnanje i tamponiranje terena“, rekli su u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove.

Vrijednost kompletnog projekta iznosi 144.000 KM, a rok za završetak radova je 45 dana. Radove izvodi konzorcij Ado-trans i Geo-put.