Dogovorena saradnja Općine i Službe za zapošljavanje KS

Poticaji u oblasti starih zanata, Start up biznisa za mlade, te poljoprivrede, a s ciljem otvaranja novih radnih mjesta i smanjenja stope nezaposlenosti bit će u fokusu saradnje između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo.

Saradnju u ovim oblastima, kao i potpisivanje Memoranduma o saradnji i razumijevanju, dogovorili su danas (18. jula, 2019. godine) načelnik Općine stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić i direktor Službe za zapošljavanje KS Nermin Pećanac.

Na sastanku koji je danas održan u prostorijama Biroa Stari Grad načelnik Hadžibajrić je istakao kako je ovo prvi put, otkako je na poziciji općinskog načelnika, da je uspostavljena saradnja između Službe za zapošljavanje KS i Općine Stari Grad.

„Općina Stari Grad je jedina gradska općina pa i šire s kojom služba nema potpisan Memorandum o saradnji. Ne tražimo da budemo u povlaštenom položaju, nego da budemo u istoj ravni sa ostalim općinama. Svakodnevno smo pokušali komunicirati s ranijim menadžmentima Službe, ali bezuspješno, unatoč našim idejama i inicijativama koje su bile inovativne i prepoznatljive“, rekao je Hadžibajrić, naglasivši kako Općina Stari Grad nikad od Službe nije dobila bilo kakvu pomoć u procesu smanjenja stope nezaposlenosti.

„Dogovorili smo saradnju u pet oblasti: edukacija i zapošljavanje u oblasti starih zanata, podrška Start up biznisima za mlade, te edukacija i podrška zapošljavanju u poljoprivredi. U predstojećem periodu u svim oblastima prvo ćemo ispitati potrebe naših privrednika i stanovnika, a onda u saradnji sa Službom definisati kriterije i objaviti javne pozive“, pojasnio je Hadžibajrić.

Podsjetio je kako je Stari Grad turistička destinacija sa uslužnim i poljoprivrednim djelatnostima, bez industrije i proizvodnje, te da će proces smanjenja stope nezaposlenosti ići upravo u tom smjeru.

Nermin Pećanac, direktor Služba za zapošljavanje, najavio je kako će prvi javni poziv, koji će najvjerovatnije biti objavljen najkasnije do sredine avgusta, biti namijenjen za pružanje podrške uspostave Start up biznisa za mlade.

„Za ovu namjenu obezbijedit ćemo 300.000 KM. Naglašavam da ćemo finansirati projekte, te da će pojedinačni grantovi za najuspješnije projekte biti do 15.000 KM. Osim toga, Služba se, u saradnji sa Općinom, po prvi put okreće starim zanatima. Za ovaj program nastojat ćemo obezbijediti oko pola miliona KM. Zajedno sa Općinom pokucat ćemo na vrata svakom zanatliji i animirati ih da se uključe i iskoriste ovaj program“, kazao je Pećanac, podsjetivši kako će u narednom periodu uslijediti usvajanje rebalansa što će polučiti povećanjem budžeta Službe za oko 12 miliona KM.

„Ovo je namjenski novac koji ćemo usmjeriti na povećanje stope zaposlenosti. Ne smijemo dozvoliti da Služba sama sebi bude svrha i sve svoje snage moramo usmjeriti na smanjenje birokratskih procesa i povećanja aktivnosti koje će rezutirati smanjenjem bora nezaposlenih“, zaključio je Pećanac.

Današnjem sastanku, osim menadžmenta ove dvije institucije, prisustvovale su Elvedina Sabitović, rukovodilac Sektora za posredovanje i Sanela Karović, šef Biroa Stari Grad.