Sanacija kamenog zida u ulici Logavina

Počela je sanacija kamenog podzida uz padinu u ulici Logavina dužine oko 25 metara. Radnici građevinske firme Klico trans gradnja iz Sarajeva, uradili su čišćenje zida od rastinja i korova, te pripremili teren i počeli zidanje kamenog zida. „Pored čišćenja terena, gradnje zida i fugiranja, planirana je i izrada 'betonske kape' cijelom dužinom zida, a cilj je osiguravanje padine uz koju se nalazi“, istakli su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine. Za ove radove izdvojeno je oko 6.000 konvertibilnih maraka.