Zamjena kanalizacije u donjem dijelu ulice Alije Nametka

U toku je zamjena dotrajale kanalizacione mreže na području mjesne zajednice Sedrenik, u donjem dijelu ulice Alije Nametka.

Usljed oštećenja na kanalizacionoj mreži u ovoj ulici došlo je do podizanja i pucanje asfalta što je otežavalo kretanje i odvijanje saobraćaja. Da bi se sanacija ulice izvela na pravi način bilo je neophodno zamijeniti dotrajale kanalizacione cijevi u dužini od 105 metara. „Stare cijevi su bile nedovoljnog profila, oštećene i ispucale, pa ih je bilo neophodno zamijeniti,” izjavili su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine. Nakon popravke kanalizacije, asfaltirat će se oštećeni dijelovi, te krak ulice prema ulici Ramića banja u dužini od 46 metara. Sve radove s oko 83.300 konvertibilnih maraka finansira Općina Stari Grad Sarajevo, a izvodi ih firma OXA iz Sarajeva.

Podsjećamo, prošle godine urađena je zamjena kanalizacionih cijevi u gornjem dijelu ulice Alije Naemtak u dužini od oko 130 metara. Za te radove Općina je bila izdvojile 63.000 konvertibilnih maraka.