Da se ne zaboravi i ne ponovi: Srebrenica 1995-2019

U Memorijalnom centru u Potočarima danas se obilježava 24. godišnjica srebreničkog genocida. Komemoracija i dženaza će biti obavljene za 33 žrtve genocida.

U mezarju Memorijalnog centra Potočari do sada je ukopano 6.610 žrtava genocida, a na porodičnim mezarjima izvan Potočara njih 234. Još uvijek se traga za posmrtnim ostacima više od 1.000 nestalih Srebreničana. Do ovog časa ekshumirani su posmrtni ostaci 7.119 žrtava. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave BiH na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama institucija BiH. Medijske kuće na teritoriji BiH, kao i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija u našoj zemlji, dužni su danas prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Današnji program u Potočarima

Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula, 1995. godine i 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenice u zvaničnom programu je objavio da doček zvanica u Memorijalni centar Potočari počinje u 8,30 sati, a komemoracija u 11,00. Od podneva počinje učenje Kur'ana, ilahija i izvođenje numere "Inferno" te slijede pripreme za namaz.

Dženaza i dova šehidima genocida počinju u 13,20 sati, nakon čega slijedi iznošenje tabuta od musale do mezarja i čitanje imena žrtava genocida.

Žrtve koje će danas naći smiraj

Najstarija žrtva koja će ove godine biti ukopana je Šaha Cvrk koja je imala 82 godine, a najmlađa žrtva je Osman Cvrk koji je imao samo 16 godina. Treći član porodice Cvrk je Rašid, Šahin sin koji je 1995. godine imao 55 godina. I on će biti ukopan pored svoje majke.

Na ovoj kolektivnoj dženazi bit će ukopani otac i sin Zaim Pilav (1946) i Fuad Pilav (1976). Također, vječni mir pronaći će braća Kasim i Asim Isaković te braća Fahrudin i Zijo Mujić.
Žrtve koje će danas biti ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima:
1. Bektić (Redžo) Mevlid, rođen 1962. godine
2. Bajraktarević (Osman) Nedžad, rođen 1975. godine
3. Salkić (Alija) Bajro, rođen 1957. godine
4. Husić (Husein) Muradif, rođen 1949. godine
5. Purković (Ahmet) Šemso, rođen 1952. godine
6. Isaković(Muhizin) Kasim, rođen 1973. godine
7. Isaković (Muhizin) Asim, rođen 1975 godine
8. Avdić (Hasan) Šemso, rođen 1964. godine
9. Suljić (Nazif) Adil, rođen 1952. godine
10. Cvrk (Osman) Rešid, rođen 1940. godine
11. Cvrk (Arif) Šaha, rođena 1913. godine
12. Gabeljić (Jusuf) Fadil, rođen 1974. godine
13. Memić (Hasan) Sidik, rođen 1960. godine
14. Tihić (Šukrija) Vekaz, rođen 1975. godine
15. Tahić (Hamed) Enver, rođen 1976. godine
16. Meholjić (Hakija) Husejn rođen 1929. godine
17. Salkić (Fadil) Sabahudin, rođen 1972. godine
18. Mehmedović (Džemail) Mali, rođen 1959. godine
19. Suljić (Salko) Sabit, rođen 1974. godine
20. Mehmedović (Suljo) Ismet, rođen 1937. godine
21. Hirkić (Bajro) Behadil, rođen 1973. godine
22. Nukić (Haso) Esad, rođen 1977. godine
23. Jašarević (Halid) Ahmet, rođen 1950. godine
24. Mujić (Ramo) Zijo, rođen 1968. godine
25. Mujić (Ramo) Fahrudin, rođen 1970. godine
26. Tabaković (Zajko) Hajro, rođen 1938. godine
27. Ahmić (Ismet) Omer, rođen 1973. godine
28. Cvrk (Behaija) Osman, rođen 1979. godine
29. Pilav (Rasim) Zaim, rođen 1946. godine
30. Pilav (Zaim) Fuad, rođen 1976. godine
31. Šaranović (Ševkija) Sadik, rođen 1969. godine
32. Tabaković (Nurija) Smail, rođen 1964. godine
33. Tihić (Mustafa) Hamed, rođen 1928. godine