Novoimenovani direktori ViK-a i Parka u posjeti Općini

U posjeti načelniku Općine Stari Grad Ibrahimu Hadžibajriću danas su bili novoimenovani direktori kantonalnih komunalnih preduzeća „Park“ i „Vodovod i kanalizacija“, a dogovorena je bolja i efikasnija saradnja.

Direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ Edin Abdurahmanović, koji je na toj funkciji od prošlog mjeseca, je načelnika Hadžibajrića upoznao sa stanjem i planovima u ovom javnom preduzeću. „Preduzeće 'Park' je zaduženo za održavanje javnih zelenih površina na području sve četiri gradske općine, kao i na području Ilidže i Vogošće. U planu nam je modernizacija mehanizacije, a pogotovo jasno određivanje nadležnosti sa lokalnim samoupravama i organima Kantona Sarajevo“, kazao je direktor Abdurahmanović. Načelnik Hadžibajrić je pojasnio da su komunalne nadležnosti poprilično jasno određene, ali je problem u konkretnoj implementaciji istih od strane određenih institucija. Četiri javne zelene površine u Starom Gradu koje je KJKP „Park“ dužan održavati su Trg oslobođenja Alija Izetbegović, Park At mejdan, park iza Muzeja Jevreja, te zelena površina kod brane Bentbaša. Dogovoreno je da se te površine redovno i na najbolji mogući način održavaju radi zadovoljstva svih građana i posjetitelja, dok će za ostale lokacije u Starom Gradu, Općina i „Park“ naći zajedničko rješenje.

 

Više sredstava za sanaciju prokopa u Starom Gradu

U posjeti Općini Stari Grad danas je boravio i Enver Hadžiahmetović, koji obavlja funkciju direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ skoro jedan mjesec. Zbog važnosti koje obavlja ovo kantonalno preduzeće, načelnik Ibrahim Hadžibajrić je obećao da Općina Stari Grad stoji u potpunosti na raspolaganju, te da je otvorena za svaki vid saradnje, što je Hadžiahmetović pozdravio. Istaknut je problem nesaniranih prokopa, te je zamoljeno KJKP „Vodovod i kanalizacija“ da odvoji više sredstava za sanaciju istih širom Starog Grada.