Dinamika radova na izgradnji četiri kapitalna projekta

Prema informacijama sa gradilišta, radovi na realizaciji četiri kapitalna projekta Općine Stari Grad, odvijaju se prema planiranoj dinamici.

 

Podzemna garaža u ulici Avdage Šahinagića

Nakon izmještanja podzemne infrastrukturne mreže pristupilo se izradi građevinske jame. Ugrađeno je 98 šipova kojima se osigurala tzv. podkonstrukcija za stvarnu konstrukciju budućeg objekta. U toku su i radovi iskopa zemlje do projektirane kote dna garaže, nakon čega je planirana izrada zida između šipova i na tom nivou.

 

Zgrada Općine Stari Grad

Na zgradi Općine Stari Grad – B objekat, trenutno se radi zamjena ALU bravarije, utopljavanje fasade termoizolacionim slojem od 15 cm, utopljavanje ravnog krova termoizolacionim slojem 15 cm i prateći limarski radovi, te hidroizolacija ravnog krova. Uporedo se radi izgradnja nove kotlovnice, zamjena rasvjete i sanacija gromobranske instalacije i prateći građevinsko-zanatski radovi: obrada špaleta oko prozora i sl.

 

Dom zdravlja Stari Grad

Na ovom objektu u toku su radovi na sanaciji podrumskih prostorija, te radovi na elektroinstalacijama, instalacijama vodovoda i kanalizacije. Uporedo se izvode fasaderski radovi na sjevernoj, zapadnoj i južnoj strani, keramičarski radovi, dok je ugradnja fasadnih otvora u završnoj fazi.

 

Sportska sala OŠ “Edhem Mulabdić“

Završeni su radovi izgradnje AB konstrukcije objekta, montaža krovne čelične rešetkaste konstrukcije i izrada AB završne ploče. Pri kraju su radovi na zidanju svih vanjskih fasadnih i unutrašnjih pregradnih zidova. Pored toga, počeli su da se izvode instalaterski radovi.