Betonirano igralište u ulici Nadmlini

Izgradnja košarkaškog igrališta u ulici Nadmlini (MZ Kovači) ulazi u svoju završnu fazu, izvršeno je betoniranje i postavljanje dijela mobilijara. „Nakon izljevanja podzida sa istočne i zapadne strane igrališta, izvršeno je tamponiranje i betoniranje kompletnog terena dimenzija 14,50 x 13,5 metara. Do kraja sedmice je planirano završno asfaltiranje, postavaljanje ograde i ocrtavanje terena“, rekli su u Odsjeku za lokalni razvoj Općine Stari Grad, koji je aplicirao sa ovim projektom kod međunarodnih partnera. Podsjećamo izgradnja igrališta u ulici Nadmlini je dio velikog projekta „Jačanje uloge MZ u BiH“, kojeg implementira UNDP u BiH sa partnerskim općinama, a finansiraju vlade Švicarske i Švedske. Ova investicija je vrijedna oko 86.000 KM. Novi sportski teren imat će dva pojedinačna koša za uličnu košarku sa tribinama za gledaoce. Izvođač radova je firma Sela d.o.o. Sarajevo.