U Vijeću mladih Općine Stari Grad od septembra kursevi engleskog i arapskog jezika

Image

I ove godine Vijeće mladih Općine Stari Grad u Društvenom centru organizuje kurseve engleskog i arapskog jezika. Kursevi su namjenjeni mladim osobama sa područja općine Stari Grad.

„Kurseve vodi izvorni govornik, koji ima doktorat iz oblasti obrazovanja, a već dvije godine volontira u BiH. Kursevi su namjenjeni početnicima, a imaju za cilj pomoći zainteresovanim da se odvaže i počnu govoriti na jednom od stranih jezika“, saopćeno je iz Vijeća mladih.

Jedan modul traje pet sedmica, a časovi se održavaju dva puta sedmično. Ljetni kursevi su već počeli, ali od septembra počinju nove prijave. S toga, Vijeće mladih Općine Stari Grad poziva sve zainteresovane da prate njihovu Facebook stranicu https://www.facebook.com/vmosgs/ i prijave se na vrijeme na jedan od kurseva.

Vijeće mladih Općine Stari Grad je krovna organizacija omladinskih udruženja Općine Stari Grad i kroz svoj rad se zalaže za provedbu Zakona o mladima FBiH, te radi na osnaživanju mladih. Ovi kursevi su jedan od načina kroz koji pokušavaju angažovati mlade na cjeloživotno učenje.