Nanošenje novog sloja fasade na zgradi Muzičke akademije

Image

Danas počinje nanošenje novog sloja fasade na oštećenim dijelovima zgrade Muzičke akademije, čime će biti okončana prva faza radova, potvrđeno je iz nadležne Službe za lokalni razvoj i mjesne zajednice Općine Stari Grad.

U prvoj fazi radilo se uklanjanje nestabilnih dijelova fasade, te izrada novih elemenata po uzoru na zatečene oštećene na objektu, kao i restauracija oštećene i stabilne arhitektonske dekoracije. Radove izvodi firma Bišina Mostar, licencirana za restauraciju nacionalnih spomenika

Zgrada Muzičke akademije jedan je od najznačajnijih nacionalnih spomenika u gradu, sagrađen 1893. godine po projektu Josipa Vancaša. Muzička akademija osnovana je 1955. godine, a u ovom objektu danas su smještene još i Osnovna i Srednja muzička škola.

Za prvu fazu radova Općina Stari Grad izdvojila je 50.000 KM. Istim iznosom projekat finansira i Gradska uprava Grada Sarajevo, a Federalno ministarstvo kulture i sporta izdvojilo je 47.000 KM.

Veoma brzo na ovoj zgradi počet će i druga faza radova koju finansira Ambasada Švedske iznosom od oko 500.000 KM. U drugoj fazi radit će se zamjena krova, mašinskih instalacija, toplifikacija sjevernog dijela fasade i zamjena ostatka fasade, nova kotlovnica i drugo. Izvođača radova izabrat će UNDP u BiH.