Održana 29. redovna sjednica Općinskog vijeća

Vijećnici Općinskog vijeća Stari Grad na 29. redovnoj sjednici usvojili su niz različitih prijedloga i odluka, koji su bili na dnevnom redu.

Nakon što su usvojeni zapisnici sa protekle dvije redovne sjednice, općinski vijećnici su prihvatili uvrštavanje dodatne tri tačke na dnevni red:

Zaključak o davanju saglasnosti za početak realizacije zajedničkog projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta u okviru UP Kvadrant XII, Informacija o aktu Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, te Zaključsk o finansiranju rada FK "Mošćanica" kroz rebalans općinskog Budeta u iznosu od 15.000 KM.

Podrška izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Kvadrantu XII

Općinsko vijeće Stari Grad usvojilo je danas zaključak kojim podržava realizaciju zajedničkog projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta u okviru UP Kvadrant XII, između Općine Stari Grad i TD Marketi Sarajevo, kao i ostalih zainteresovanih strana. Dat je rok od 60 dana svim zainteresovanim stranama da riješe međusobne sporove koji privremeno predstavljaju smetnju za zaključivanje sporazuma i prijedloga odluke o zamjeni nekretnina. Ukoliko se ovi preduslovi ne ispune, Općinsko vijeće je ovlastilo Općinskog načelnika da u ime Općine dovrši započetu proceduru sa vlasnikom parcele na kojoj se treba graditi poslovno-stambeni objekat, a na osnovu već utvrđenog interesa Općine Stari Grad.

Finansiranje Fudbalskog kluba Mošćanica

Prisutni na ovoj sjednici su bili i predstavnici FK „Mošćanica“, koji su napravili veliki uspjeh plasiravši se u Drugu ligu FBiH. Predsjednik Upravnog odbora FK „Mošćanica“ Himzo Dervišević je predstavio najveći sportski uspjeh ovog sportskog kolektiva iz Starog Grada, te zamolio da se podrška Općine Stari Grad i Općinskog vijeća nastavi i u sljedećoj sezoni, kada klub očekuju veliki izazovi i finansijske obaveze u višem rangu takmičenja. Vijećnici su potom usvojili Zaključak o finansiranju rada Fudbalskog kluba „Mošćanica“ kroz rebalans općinskog Budžeta u iznosu od 15.000 KM.

I preostale dvije tačke, naknadno uvrštene u dnevni red, usvojene su.

Općinsko vijeće je i verifikovalo mandate samostalnih vijećnika Ekrema Kaljanca i Jusufa Pušine, a prihvatilo je i prijedloge rješenja o razrješenju i imenovanju članova pet komisija (Komisija za urbani razvoj i ekologiju, Komisija za obrazovanje, kulturu i kulturno- historijsko naslijeđe, Komisija za odnose i saradnju sa vjerskim zajednicama, Komisija za pitanja boraca i žrtava rata i Komisije za rad sa mjesnim zajednicama).

Usvojena nova odluka o postavljanju firmi i reklama povoljnija za korisnike

Vijećnici su danas raspravljali i o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Stari Grad Sarajevo. Pojašnjeno je da ova odluka postoji još od 2011. godine, te da je mijenjana u toku 2015. i 2018. godine. Postojećom odlukom nisu bile precizno regulisane odredbe koje se odnose na isticanje firmi i reklama, što je na terenu izazivalo probleme i zloupotrebe od strane investitora, a novom odlukom regulisana su i brojna druga pitanja. Također je naglašeno da ponuđena odluka nudi niže cijene od one koja je na snazi, te da je u interesu lica koja plaćaju ove usluge da odluka bude usvojena. Najveću razliku u odnosu na staru odluku osjetit će fizička lica koja imaju reklame. Primjera radi, prema ranijoj odluci oni su za reklamu- na godišnjem nivou, po 1m2, plaćali oko 1.850 KM (plus PDV). Novom odlukom fizička lica plaćat će između 360 – 600 KM (plus PDV) po 1m2 – na godišnjem nivou, u zavisnosti da li imaju svjetleću reklamu ili običnu. Plaćanja jedne reklame bit će oslobođeni oni koji se bave starim zanatima, dok će i oni plaćati za svaku sljedeću reklamu koju eventualno postave na objekat, a po utvrđenom cjenovniku za fizička lica. Raspravljalo se i o cijeni reklama za postavljanje bankomata u otvorima portala koja će od sada u općini Stari Grad biti 300 KM mjesečno. Vijećnici su nakon rasprave i datih pojašnjenja prihvatili novi prijedlog odluke.

Novi pravilnici o stipendiranju

Posljednje tačke dnevnog reda ove 29. redovne sjednice Općinskog vijeća ticale su se mladosti Starog Grada i poboljšanju njihovog djelovanja, a sve su usvojene jednoglasno. U pitanju su sljedeće tačke: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu za utvrđivanje školskih područja javnih ustanova osnovnih škola sa područja Općine Stari Grad Sarajevo, Prijedlog Pravilnika o stipendiranju nadarenih sportista/sportistkinja — učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja općine Stari Grad Sarajevo, Prijedlog Pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata, te informacija o izboru kandidata korisnika općinske stipendije u skladu sa Pravilnikom o stipendiranju nadarenih učenika i studenata i o dodjeli stipendija za učenike/šegrte iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih zanata/zanimanja.

Glasovima općinskih vijećnika je sa dnevnog reda povučen Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo.

Odbijen je Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu za Mahira Džirlu.

S obzirom da su mjesec juli i avgust periodi godišnjih odmora, sljedeća 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad će biti održana u septembru mjesecu.