Sutra 29. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Sutra u 10:00 sati, u Velikoj sali Općine Stari Grad, održat će se 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad.

Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika o radu Općinskog vijeca Stari Grad Sarajevo

       a.Zapisnik sa 27. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 25.04.2019.godine

       b.Zapisnik sa 28. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 11.05.2019. godine

 1. Verifikacija mandata samostalnih vijećnika
 2. Izbor i imenovanje

       a. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za urbani razvoj i ekologiju

       b. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za obrazovanje, kulturu i kulturno- historijsko naslijeđe

       c. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za odnose i saradnju sa vjerskim zajednicama

       d. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za pitanja boraca i žrtava rata

       e. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za rad sa mjesnim zajednicama

       f. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajev

 1. Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa:

I Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

 1. ZIMIĆ ADNAN

II Ostalo

1. DŽIRLO MAHIR (Prijedlog Odluke o dopuni Odluke broj:02-49-314/18 od 27.09.2018. godine

 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada nosilaca funkcija, državnih službenika i namještenika Općine Stari Grad Sarajevo
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Stari Grad Sarajevo
 3. Prijedlozi Odluka iz oblasti poslovnih prostora:

       a. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji poslovnih prostora

        b. Prijedlog Saglasnosti Opcinskom načelniku za neposrednu dodjelu — prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Kazandžiluk broj 25, Kobiljak Ahmedu i Kobiljak Ameru

        c. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Pehlivanuša broj 2, Feraget Ibrahimu

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu za utvrđivanje školskih područja javnih ustanova osnovnih škola sa područja Općine Stari Grad Sarajevo
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika/šegrta iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih zanata/zanimanja
 3. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju nadarenih sportista/sportistkinja — učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja općine Stari Grad Sarajevo
 4. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata
 5. Informacija o izboru kandidata korisnika općinske stipendije u skladu sa Pravilnikom o stipendiranju nadarenih učenika i studenata
 6. Informacija o dodjeli stipendija za učenike/šegrte iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih zanata/zanimanja
 7. Pitanja i inicijative opcinskih vijećnika.

 

Kompletan materijal preuzmite ovdje