Muzička akademija: Prva faza radova završava sredinom jula, dogovorena i druga faza

Image

Prva faza restauracije zgrade Muzičke akademije trebala bi biti završena sredinom sljedećeg mjeseca. Dosad su uklonjeni trošni i nestabilni dijelovi fasade i radi se navlačenje novog sloja. U prethodnom periodu općinski Odsjek za lokalni razvoj uspješno je završio pregovore sa donatorima za drugu fazu radova.

Zgrada Muzičke akademije jedan je od najznačajnijih nacionalnih spomenika u gradu, sagrađen 1893. godine po projektu Josipa Vancaša. S obzirom na stanje objekta pristupilo se njegovoj restauraciji, a prva faza radova podrazumijeva uklanjanje nestabilnih dijelova fasade, te izradu novih elemenata po uzoru na zatečene oštećene na objektu, kao i restauraciju oštećene i nestabilne arhitektonske dekoracije. “Ovi radovi dijelom su bili usporeni zbog nepovoljnih vremenskih prilika i potrebe da se u objektu odvija nastava, ali se očekuje da sve bude završeno sredinom jula,” potvrdili su u Odsjeku za lokalni razvoj.

Za prvu fazu radova Općina Stari Grad izdvojila je 50.000 KM. Istim iznosom projekat finansira i Gradska uprava Grada Sarajevo, a Federalno ministarstvo kulture i sporta izdvojilo je 47.000 KM. Radove izvodi firma Bišina Mostar, licencirana za restauraciju nacionalnih spomenika.

“Ambasada Švedske finansirat će drugu fazu radova čime će ovaj objekat biti doveden u adekvatno stanje. Očekujemo da veoma brzo bude pokrenut izbor izvođača radova za drugu fazu, kako bi radovi što prije počeli,” pojasnili su u Odsjeku. U drugoj fazi radova planirana je zamjena krova, mašinskih instalacija, toplifikacija sjevernog dijela fasade i zamjena ostatka fasade, nova kotlovnica ... Izvođača radova izabrat će UNDP u BiH, a vrijednost projekta je cca 500.000 KM.