Sanirana ulica Hafiza Ibrahima Trebinjca

Završeni su radovi sanacije 176 metara ulice Hafiza Ibrahima Trebinjca u starogradskoj mjesnoj zajednici Babića bašča.

„Izvršeno je uklanjanje stare i oštećene asfaltne površine, pa potom čišćenje slivnika i ispiranje cjevovoda, podizanje i nivelisanje postojećih šahtova iz cementnog betona. Završna faza je uključivala ravnanje terena, priprema podloge, te završno asfaltiranje“, rekli su u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad.

Radove je izvodila firma OXA iz Sarajeva, a projekat je sa oko 65.300 KM finansirala Općina Stari Grad.