Završava se osma faza numeracije ulica u Starom Gradu

Pri kraju je osma faza postavljanja novih brojeva, tzv numeracija objekata u ulicama više starogradskih mjesnih zajednica. Nove table sa brojevima i nazivima dobile su sljedeće ulice:

MZ Babića bašča: Babića bašča

MZ Bistrik: Balibegovica

MZ Toka-Džeka: Bjelavica, Mujkanovića

MZ Sumbuluša: Hadžišabanovića, Kreštalica

MZ Vratnik: Prijeka česma

„Do kraja mjeseca će biti numerisana i ulica Alije Nametka (MZ Sedrenik), čime će se okončati VIII faza numeracije“, poručili su u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Za radove je angažovana firma Pismolik d.o.o. Sarajevo, a troškove je pokrila Općina sa oko 3.000 KM.

Važna napomena za građane kojima se dodijeli novi broj kuće ili stambenog objekta:

U Šalter sale MUP-a (B objekat Općine Stari Grad) zatražite novu CIPS prijavu sa promjenom broja ili adrese ukoliko se mijenjao i naziv ulice. Također, ukoliko je potrebno, općinska Služba za investicije i komunalne poslove izdaje Uvjerenje o promjeni kućnog broja ili naziva ulice na zahtjev stranke, koje se pretežno izdaje radi drugih potvrda i uvjerenja prema potrebama stranke. Zahtjev za Uvjerenje o promjeni kućnog broja se predaje u Šalter sali Općine Stari Grad, te stranka ne snosi troškove za isto.