Sanirano oštećenje u ulici Hadžiabdinica na Širokači

Usljed obilnih kišnih padavina u proteklom periodu, došlo je do pucanja kanalizacione cijevi i velikog oštećenja u ulici Hadžiabdinica, na Širokači. Prethodnih dana radilo se na sanaciji kvara kako bi se uspostavilo neometano funkcionisanje saobraćaja.

Iz općinske Službe za investicije i komunalne poslove i Mjesne zajednice Širokača potvrdili su da je interventna ekipa „ViK“-a sanirala kvar na kanalizacionoj cijevi, a da je KJKP „Rad“ asfaltirao oštećenje na cesti. Asfaltiranje dijela ulice finansirala je Općina Stari Grad iz sredstava izdvojenih za ljetno održavanje cesta i sanaciju udarnih rupa.