Raspisan poziv za nabavku nove fizijatrijske opreme za Ambulantu Logavina

Image

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Logavinoj dobit će savremenu opremu za elektro i ultrazvučnu terapiju, uređaj za lasersku terapiju, jedinicu sa LCD ekranom za mišićnu stimulaciju i otklanjanje bolova i druge aparate potrebne za pružanje kvalitetnih usluga iz primarne zdravstvene zaštite.

Radi se o projektu „Zdrav život u zajednici“ koji je pripremio općinski Odsjek za lokalni razvoj, te je odobren je u sklopu programa „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, a finansiraju ga vlade Švicarske i Švedske i Općina Stari Grad. Projekat implementira UNDP u BiH koji su objavili javni poziv za nabavku i isporuku potrebne opreme.

Nabavlja se :

kombinovani aparat za elektro i ultrazvučnu terapiju ergonomskog dizajna, kolor ekran osjetljiv na dodir sa prikazom tretmanskih aplikacija i sugestija, profesionalna dvokanalna TENS jedinica sa LCD ekranom za mišićnu stimulaciju i otklanjanje bolova, uređaj za laser terapiju sa uključenim standardnim priborom (zaštitne naočale za terapeuta i pacijenta, naponski kablovi, rezervni osigurači, uputstvo za upotrebu), laser sonda, balans ploča s loptom, traka za vježbanje, statičko biciklo i drugo. Javni poziv otvoren je do 04. jula, a sve detalje možete pogledati na:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=56615

 

Implementacijom projekta „Zdrav život u zajednici“ poboljšat će se kvalitet usluga, ali i broj osoba kojima će se one pružati u ovoj ambulanti. Akcenat će biti stavljen na osobe treće životne dobi, radno aktivne žene i djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

UNDP, preciznije Vlade Švicarske i Švedske za projekat izdvajaju oko 17.000 KM, a Općina Stari Grad 5.000 KM.