U toku sanacija udarnih rupa u starogradskim ulicama

U sklopu ljetnjih održavanja cesta, Općina Stari Grad je finansirala sanaciju oštećenih kolovoznih površina i krpljenje udarnih rupa u više mjesnih zajednica. U narednom periodu se nastavljaju aktivnosti vezane za popravku najoštećenijih kolovoznih oštećenja u Starom Gradu. Krpljenje ulica je redovna aktivnost Službe za investicije i komunalne poslove: „Izvršili smo sanaciju oštećenja na području 11 starogradskih mjesnih zajednica; Babića bašča, Baščaršija, Bistrik, Kovači, Logavina, Mahmutovac, Medrese, Sedrenik, Širokača, Toka-Džeka i Vratnik“, rekli su u nadležnoj Službi i najavili nastavak radova širom Starog Grada. Radovi su vršeni u sljedećim ulicama;

MZ Babića bašča: Čeljigovići br. 50a, Veliki Alifakovac br. 42, Megara između brojeva 12 i 14, Mehmeda Mujezinovića br. 31, Podcarina kod brojeva 6 i 16

MZ Baščaršija: Edhema Mulabdića br. 12, Petrakijina br. 1

MZ Bistrik: Isevića sokak kod brojeva 3, 5, 7, 15, 21, 25, 27, Dugi sokak kod broja 2

MZ Kovači: Patke br. 10, Očaktanum kod brojeva 10, 28, 32, 36, 38, Džinina br. 11

MZ Logavina: Karpuzova br. 2 i 13, Josipa Štadlera br. 2, 18 i 28, Sagrdžije br. 80, 62, 60, 36, 32, Logavina br. 56, Kečina br. 10, Čemerlina br. 8, Pehlivanuša

MZ Mahmutovac: Bistrik br. 57 i 59, Paje sokak br. 28 i 52, Kamenica br.  6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 37, 38, 41, 45, Okrugla br. 11, Mahmutovac br. 4, Iza Bašča br. 1 i 7

MZ Medrese: Safvet-bega Bašagića, Nova mahala br. 1 i 7, Arapova od br. 21

MZ Sedrenik: Sedrenik br. 115, 200, Sedrenik čikma br. 117, 196, Rogina br. 70, 72, 74, 76, 82, 84, 171, 121, 103, 28, 24, 81, 79, 16, 59, 57, Vinograd br. 4

MZ Širokača: Bostarići (više lokacija)

MZ Toka Džeka: Desete brdske brigade br. 1, 41 i 68, Berkuša velika br. 1, 12, 15, 34 i 38, Berkuša mala br. 2, 5, 87 i 89, Toka br. 1, 3, 5 i 28, Balibegovica br. 9, 11, 15, 19 i 27, Bistrik br. 79 i 102

MZ Vratnik: Mačkareva br. 2

Ovu fazu radova su izvele tri različite firme; KJKP „Rad“, Grakop d.o.o. Kiseljak i AMG Sarajevo, a investiciju s oko 18.000 je finansira Općina Stari Grad.